Ģimenēm

Ja esat ģimenes lokā, tad aicinu jūs lūgties kopā, cik tas ir iespējams.

Kopīgām lūgšanām mājās piedāvājam sekojošas iespējas. Aicinām ar visām tām iepazīties un izraudzīties savam namam piermērotāko.

Vakara lūgšana no sadaļas Lūgšanas. Tā ir piemērota katrai dienai un tur atrodami vienkopus visi nepieciešamie teksti, ieskaitot lasījumus. Aizlūgumu daļā varat brīvi sacīt vajadzīgos aizlūgumus. Šī vakara lūgšana ir atrodama arī Dziesmu grāmatas 983.lpp.

Vienkāršota svētbrīžu kārtība
, kas atrodama Dziesmu grāmatas 1042. lpp. Jums ir pieejama un izdrukājama šeit.

Ģimenēm ar maziem bērniem
, kuriem pacietība ir īsa, iesaku saīsinātu vakara lūgšanu:

Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Seko īss lasījums, īsi formulēti aizlūgumi
Mūsu Tēvs lūgšana.
Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs - Tēvs un Dēls un Svētais Gars.

Kustība Faith5 piedāvā sekojošu iespēju ģimenes lūgšanai:
5 soļi, kā praktizēt garīgumu ģimenē katru vakaru, katrā mājā.

DALIES savas dienas priekos un bēdās ar savu ģimeni,
(dalās katrs, ja nevēlas šovakar, tad to pasaka)
LASI kopā kādu Bībeles pantu vai stāstu,
PĀRRUNĀ, kā Bīleles lasījums saistās ar jūsu katra priekiem un bēdām šodien,
LŪDZIES viens par otra priekiem un bēdām,
SVĒTĪ cits citu, apzīmējot pieri ar krusta zīmi.

© Rīgas Doms, 2007 - 2019