Ziņojumu lapa

Doma draudzes aktuālā informācija tiek apkopota reizi mēnesī izdodot draudzes Ziņojumus.

Šeit ir pieejams jaunākais Draudzes Ziņojumi (aprīlis 2020) izdevums.

 

 

Gatavojoties 2019.gada draudzes sapulcei, tika apkopots draudzes dzīves pārskats. Tas ir pieejams šajā speciālizlaidumā.

© Rīgas Doms, 2007 - 2019