Doma draudzes korisRīgas Doma draudzes koris 

Rīgas Doma draudzes kora misija vienmēr bijusi un palikusi tā pati, kas cauri gadsimtiem visiem Rīgas Doma mūziķiem – caur mūziku teikt Tā Kunga vārdu un kalpot dievkalpojumos un citos baznīcai nozīmīgos notikumos. Pulcēt vienuviet skanīgas balsis un ticīgas dvēseles, lai vienotos kopīgā slavas dziesmā un pateicībā Dievam. Arī šobrīd Rīgas Doma draudzes koris aktīvi darbojas un aicina savā pulkā ikvienu dziedāt gribētāju. Kora mākslinieciskais vadītājs Toms Kazimirisaņecs un vairāk kā 40 dziedātāju aicina arī Tevi! Piesakies: kazimirisanecs@gmail.com, 26370598 


Jau no 13. – 14. gadsimta Rīgas Domā darbojās klosterskola un dziedātāju kapela, kas apkalpoja dievkalpojumus un citus svinīgus reliģiskus notikumus. Bet par šā brīža Rīgas Doma draudzes kora dzimšanas gadu varam uzskatīt 1989. gadu, kad kori pēc garajiem padomju gadiem atjaunoja ērģelnieks un diriģents Oļģerts Cintiņš. Viņš kori pacēla ļoti augstā mākslinieciskā un kvalitatīvā līmenī. No 1991.gada kā kormeistars darbu sāka diriģents un Latvijas Radio kora dziedātājs Aldis Andersons. 1992.gada vasarā korim bija paredzēts brauciens uz Dāniju, bet uz Lietuvas-Polijas robežas, kur tajā laikā bija milzīgi garas mašīnu rindas (rindā tika pavadītas jau vairāk kā 10 stundas), O. Cintiņu piemeklēja infarkts un pa ceļam uz Polijas pierobežas slimnīcu viņš mira. 


Pēc neilga pārejas posma Alda Andersona vadībā kora galvenā diriģenta pienākumus pārņem Armands Zavadskis un kormeistars Jānis Ungurs, bet vēl pēc kāda laika Kārlis Beinerts - Rīgas 3.mūzikas skolas direktors un kora “Daugaviņa” diriģents. Kora mēģinājumi tika pārcelti no Vecrīgas uz 3.mūzikas skolas telpām (Ķengaragā), kas atsvešināja draudzes kora dalībniekus un koris pajuka.


Pārmaiņu laiks pienāca, kad jaunais Doma draudzes mācītājs Elijs Godiņš 2001. gadā atjaunot kori uzaicināja vienu no atzītākajiem baznīcas mūzikas un Gregorisko dziedājumu speciālistiem pasaulē - Guntaru Prāni. Un tā, pateicoties G. Prāņa enerģijai un entuziasmam, Doma koris pamazām atdzima. Lai gan pirmajā mēģinājumā sanāca tikai 5 dziedātāji, pamazām piepulcējās aizvien jauni un jauni dalībnieki, kurus G. Prānis iedvesmoja un aizrāva ar savu degsmi, māksliniecisko skatījumu un neviltoto ticību. Kā palīgs Guntaram vairākus gadus bija arī diriģents un Operas kora dziedātājs Krišjānis Kārkliņš. Vēlāk arī Toms Kazimirisaņecs, kura vadībā koris darbojas arī šodien.

 

Kungs – mana gaisma un mans glābiņš, no kā man bīties?