Songs of Strength

Imants Ramiņš 80 

Riga Cathedral Girls’ Choir TIARA 

 conductor Aira Birziņa

Jolanta Strikaite- Lapiņa (soprano)

Kristīne Adamaite (organ)


Programme: I. Ramiņš, P, Vasks,  R. Stivriņa etc.