Jāzeps Vītols and Vocalises by Jānis Ivanovs

Ilona Birģele organ

Aija Veismane-Garkeviča soprano

Mārtiņš Zvīgulis tenor

Chamber Choir AVE SOL 

conductors Andris Veismanis and Jurģis Cābulis

Programme: Jānis Ivanovs, Jāzeps Vītols, L. Garūta, A. Krilova 

Supported by Valsts Kultūrkapitāla fonds