Easter concert

Ressurection


Boys choir of Jāzeps Mediņš Riga 1st Music School

Conductor Romāns Vanags

Kārlis Vanags (saxophone)

Virdžīnija Laube Vītiņa (percussion)

Iveta Pelše (organ)


Programme: Oto Ulsons, Jēkabs Jančevskis, Rihards Dubra, etc.