Gavēņa laika Vadītās lūgšanas

Gavēņa laikā aicinām ikvienu, kas vēlas, pievienoties vadīto lūgšanu vakariem.Vadītās lūgšanas vakari norisināsies svētdienu vakaros (sākot ar  6. martu) plkst. 19.00.  Tos noturēsim tiešsaistes platformā Zoom.


Lai pieslēgtos lūgšanu vakariem, lietojiet šo saiti:  


Vadītas lūgšanas vakaros lūdzam ar Svētajiem Rakstiem. Lūgšanas norit klusumā, kur vadītājs piedāvā ierosmes un pamudinājumus, lai caur konkrēto Rakstu vietu palīdzētu pievērst sevi Dievam, lai sastaptos ar Viņu. Lai šajā lūgšanā piedalītos, nav jābūt teoloģiskai izglītībai vai īpašām lūgšanu dāvanām, vien jāvēlas pabūt kopā ar Kungu. Aicināts ir ikviens, lai stiprinātos, piedzīvotu un kopā ar Jēzu ietu ceļā uz Lieldienām. 


Sākums plkst. 19.00, lūdzam pieslēgties savlaicīgi.

Lūgšanas vakara laiks ~ 1h

Var pievienoties visiem vai tikai kādam no vakariem pēc savām iespējām.


Esiet laipni gaidīti!
Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos...

- Kol 3:16

Vairāk šajā sadaļā:

Vienīgi Dievs, kas debesīs, spēj atklāt noslēpumus.