Lūgšanas un Bībeles lasīšana ģimenēm
Ja esat ģimenes lokā, tad aicinu jūs lūgties kopā, cik tas ir iespējams.


Kopīgām lūgšanām mājās piedāvājam sekojošas iespējas. Aicinām ar visām tām iepazīties un izraudzīties savam namam piemērotāko.


 Svētbrīdis ar kopīgu Bībeles lasīšanu ir praksē pārbaudīts un labi darbojas vecumposmā apm. 8 - 11 gadi.


Ģimenēm ar maziem bērniem, kuriem pacietība ir īsa, iesakām saīsinātu vakara lūgšanu:

  • Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
    • Seko īss lasījums, (lasījuma saturu varat pārrunāt)
    • īsi formulēti aizlūgumi.
    • Mūsu Tēvs lūgšana.
  • Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs - Tēvs un Dēls un Svētais Gars.


Vakara lūgšana

Tai ir nepieciešams sagatavoties izvēloties Psalmu un lasījumu. Tam galvenokārt noderēs LELB mājas lapa, vai Baznīcas kalendārs. Dziesmu grāmatā atradīsiet atbilstošās nedēļas lūgšanas, dziesmas un citus materiālus. Uzrunas vietā var lietot draudzes Facebook lapā publicētās pārdomas, vai lasīt kādu sadaļu no atbilstošas kristīgas literatūras. Aizlūgumu daļā varat brīvi sacīt vajadzīgos aizlūgumus.

Šī vakara lūgšana ir atrodama arī Dziesmu grāmatas 983. lpp.


Vienkāršota svētbrīžu kārtība, kas atrodama Dziesmu grāmatas 1042. lpp., jums ir pieejama un izdrukājama šeit.


Kustība Faith5 piedāvā sekojošu iespēju ģimenes lūgšanai:

5 soļi, kā praktizēt garīgumu ģimenē katru vakaru, katrā mājā.


DALIES savas dienas priekos un bēdās ar savu ģimeni
(dalās katrs, ja nevēlas šovakar, tad to pasaka);
LASI kopā kādu Bībeles pantu vai stāstu;
PĀRRUNĀ, kā Bībeles lasījums saistās ar jūsu katra priekiem un bēdām šodien;
LŪDZIES viens par otra priekiem un bēdām;
SVĒTĪ cits citu, apzīmējot pieri ar krusta zīmi.
ZIEDOŠANA

Šis laiks Rīgas Domam un Doma draudzei ir finansiāli izaicinošs. Tādēļ esam īpaši pateicīgi katram ziedotājam. Jūsu ziedojumi ļauj draudzes darbam turpināties! 


Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Mācītāju vārdā jūs sveicinot,

māc. Elijs

Paliec pie tā, ko esi iemācījies un kam esi uzticējies, zinādams, no kā esi mācījies.