Rīgas Doms 2022

35. Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls RĪGAS DOMS 2022

35th International Organ Music Festival RĪGAS DOMS 2022

 

Trešdiena, 13. jūlijs, 19:00

Alfrēds Kalniņš un jaundarbi/ Alfrēds Kalniņš and Premieres

Atklāšanas koncerts/ Opening Concert

Aigars Reinis ērģeles/ organ

Aigars Raumanis saksofons/ saxophone

Programmā/Programme: Alfr. Kalniņš, S. Mence, M. Pētersone, A. Vecumnieks (pirmatskaņojums/ premiere), Gundega Šmite (pirmatskaņojums/ premiere)

 

Piektdiena, 15. jūlijs, 19:00

Šūmanis. Elgārs/ Schumann. Elgar

Henrijs Fērs/ Henry Fairs ērģeles (Anglija)/ Organ (England)

Programmā: R. Šūmanis, E. Elgārs

Programme: R. Schumann, E. Elgar

 

Svētdiena, 17. jūlijs, 19:00

Improvizācijas māksla/ The Art of Improvisation

Tomass Lenards/ Thomas Lennartz  ērģeles (Vācija)/ Organ (Germany)

Programmā: improvizācijas dažādos stilos

Programme: Improvisations in different styles

 

 

Trešdiena, 20. jūlijs, 19:00

Sezāram Frankam – 200/ The 200th Anniversary of C. Franck

Kristīne Adamaite ērģeles/ organ

Edīte Alpe ērģeles/ organ

Larisa Bulava ērģeles/ organ

Programmā: S. Franka skaņdarbi

Programme: Music by C. Franck

 

Piektdiena, 22. jūlijs, 19:00

Sezāram Frankam – 200/ The 200th Anniversary of C. Franck

Jolanta Barinska ērģeles/ organ

Larisa Carjkova ērģeles/ organ

Liene Andreta Kalnciema ērģeles/ organ

Dainis Kalnačs tenors/ tenor

Programmā: S. Franka skaņdarbi

Programme: Music by C. Franck

 

 

Trešdiena, 27. jūlijs, 19:00

Spānijas skaistums un ritmika/ The Beauty and Rhythm of Spain

Arturo Barba ērģeles (Spānija)/ organ (Spain)

Programmā: E. Torres, V. Solers, H. B. Kabaniljes, J.S. Bahs, G. Pjernē, F. Mendelszons u.c.

Programme: E. Torres, V. Soler, J. B. Cabanilles, J. S. Bach, G. Pierné, F. Mendelssohn etc.

 

Piektdiena, 29. jūlijs, 19:00

Franks, Pulenks un VAK Latvija/ Franck, Poulenc and State Choir Latvija

Ligita Sneibe ērģeles (Zviedrija/ Latvija)/ Organ (Sweden/ Latvia)

Piedalās Kristīne Adamaite ērģeles/ organ

Valsts Akadēmiskais koris/ State Choir Latvija 

Mākslinieciskais vadītājs/ Artistic Director Māris Sirmais

Programmā: S. Franks, F. Pulenks, Ī. Kastanjē u.c.

Programme: C. Franck, F. Poulenc, Y. Castagnet etc.

 

Sestdiena, 30. jūlijs, 19:00

Ritma spēles ar ērģelēm/ Rhythmic Play with the Organ

Aigars Reinis ērģeles/ organ

Sitaminstrumentu ansamblis/ Percussion Ensemble Perpetuum Ritmico 

Programmā: S. Reihs, G. Buvē, U. Prauliņš, R. Stivriņa (pirmatskaņojums), E. Mediņš (pirmatskaņojums) u.c.

Programme: S. Reich, G. Bovet, U. Prauliņš, R. Stivriņa (premiere), E. Mediņš (premiere) etc.

 

Trešdiena, 3. augusts, 19:00

Sezāram Frankam – 200/ The 200th Anniversary of C. Franck

Ilona Birģele ērģeles/ organ

Diāna Jaunzeme-Portnaja ērģeles/ organ

Jānis Karpovičs ērģeles/ organ

Ilze Grēvele-Skaraine soprāns/ soprano

Programmā: S. Franka skaņdarbi

Programme: Music by C. Franck

 

Piektdiena, 5. augusts, 19:00

Baltijas elpa/ Baltic Breath

Vita Kalnciema ērģeles/ organ

Laura Kancāne soprāns/ soprano

Programmā: J. Kalniņš, I. Riše, M. K. Čurļonis, P. Sīda, A. Perts, A. Uibo, Ž. Sibēliuss

Programme: J. Kalniņš, I. Riše, M. K. Čiurlionis, P. Süda, A. Pärt, A. Uibo, J. Sibelius

 

Sestdiena, 6. augusts, 21:00

HORTUS CONCLUSUS. Slēgtais dārzs/ Closed Garden

Viduslaiku dziedājumu nakts koncerts/ The Night of Medieval Music

Ilze Reine ērģeles/ organ

Ainars Šablovskis duduks/ duduk

Schola Cantorum Vox Iubilantis 

Mākslinieciskā vadītāja/ Artistic Director Laine Tabora

Programmā: viduslaiku dziedājumi, M. Diprē, I. Reine, improvizācijas

Programme: Gregorian chant, M. Dupre, I. Reine,  improvisations

 

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Radio, Radio KlasikaJēzus sacīja mācekļiem: Kādēļ esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?