Skolēniem

SKOLAS_SOMA_A3

Kungs – mana gaisma un mans glābiņš, no kā man bīties?