Skolēniem

SKOLAS_SOMA_A3

Iesim jel un pielūgsim Kungu, izjautāsim Pulku Kungu, – tad nākšu arī es!