Skolēniem

SKOLAS_SOMA_A3

Svētīts vīrs, kas bīstas Kunga, kam tīk Viņa baušļi.