Skolēniem

SKOLAS_SOMA_A3

Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni.