Ziedojumi

Ziedošana ir daļa no cilvēka attiecībām ar Dievu. Ziedojot mēs izsakām pateicību par tām materiālajām un finansiālajām iespējām, ko Dievs mums katram ir devis. Ziedošana arī ir veids, kā Dievs vēlas svētīt katru ziedotāju. (Mal 3:10-12) 


Draudzes darbs tiek finansēts no jūsu ziedojumiem. Aicinām ziedot līdzekļus draudzes vajadzībām pārskaitot naudu draudzes kontā. Šajā laikā jūsu ziedojumi ir īpaši nozīmīgi:


Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Doma draudze

Reģ. nr. 90000344416
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050
A/s SEB banka
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Katrs Doma draudzes loceklis ir aicināts ziedot vismaz vienu reģistrētu ziedojumu gadā. Tas ne tikai ļaus draudzei veikt savu misiju, bet arī palīdzēs uzturēt kārtībā draudzes reģistrus. Ziedojuma apmērs ir Jūsu pašu lēmums, atbilstoši Jūsu iespējām. (Lūdzam pārskaitījumā norādīt iepriekšējo uzvārdu, ja tas ir mainījies)

"katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl." (2Kor 9:7)

Ja vēlaties, ka Jums atgādina par šo ziedojumu, lūdzu aizpildiet šo veidlapu!


Aicinām apsvērt iespēju savā bankā izveidot regulāro maksājumu ziedojumam savai draudzei.


Ar ziedojumu izlietojumu varat iepazīties ikgadējā pārskatā par draudzes garīgo dzīvi un namtutību.


"Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem." (2Kor 9:8)


Kungs, tavs Dievs, bija ar tevi – tev nekā netrūka.