Dievkalpojumi Rīgas Domā

Svētdienās 12:00


Pārējās dienās 8:00

Ceturtdienas vakaros 18:00


Svētdienas sprediķis

katru svētdienu pieejams audio formātā vietnē SoundCloud.com  un Spotify.

Dievs, Tu mani mācīji kopš jaunām dienām – līdz šodienai paužu Tavus brīnuma darbus.