24. februārī ekumēnisks aizlūgums par mieru Ukrainā

24. februārī Rīgas Domā notiks ekumēnisks dievkalpojums par mieru Ukrainā. Tajā kopīgā aizlūgumā vienosies lielāko Latvijas kristīgo konfesiju pārstāvji un to vadīs LELB arhibīskaps Jānis Vanags.

Dievkalpojumi

Svētdienās 12:00


Pārējās dienās 8:00

Ceturtdienas vakaros 18:00


Svētdienas sprediķis

katru svētdienu pieejams audio formātā vietnē SoundCloud.com  un Spotify.

Jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība.