Dievkalpojumi Rīgas Domā

Svētdienās 12:00


Pārējās dienās 8:00

Ceturtdienas vakaros 18:00


Svētdienas sprediķis

katru svētdienu pieejams audio formātā vietnē SoundCloud.com  un Spotify.

Ievēro visus Kunga, sava Dieva, baušļus – staigā Viņa ceļus un bīsties Viņa.