Lielvārdes mācītājmuiža

Vieta atpūtai un Dieva tuvumam


Lielvārdes mācītājmuiža atrodas apmēram 60km no Rīgas, Daugavas krastā. (karte) Rīgas Doms apsaimnieko Lielvārdes mācītājmuižu kopš 2017. gada nogales ar mēķi to veidot par rekolekciju un nometņu vietu. Šajā laika draudze ir iesaistījusies daudzkārtīgās talkās, lai ar minimāliem līdzekļiem sakoptu šo vietu līdz puslīdz lietojamam stāvoklim.

Draudzes organizēti notikumi

Katru gadu šeit, Lielvārdes mācītājmuižā notiek vairāki draudzes organizēti notikumi, kā arī muižas sakopšanas un attīstīšanas talkas. 
Draudzes Dienas ir nedēļas nogale, kur draudzes locekļi ir aicināti būt kopā sadraudzībā, atpūtā un kopt savu garīgo dzīvi. 

Diena ar Dievu un Rekolekcijas ir dažāda garuma notikumi, kur piedzīvojot klusumu un lasot Dieva Vārdu varam piedzīvot DIeva klātbūtni.


Vairāk informācijas un pieteikšanās:

Diena ar Dievu

RekolekcijasIespēja atbalstīt Lielvārdes mācītājmuižas atdzimšanu

Jums ir iespēja atbalstīt šīs īpašās vietas atdzimšanu. Atdzimšana notiek pateicoties visiem atbalstītājiem.

  • Piedalīties talkās kopā ar citiem Mācītājmuižas draugiem. Atsūtiet mums epastu un mēs jūs uzaicināsim uz nākamo darba tikšanos Mācītājmuižā.
  • Kļūt par Mācītājmuižas draugu atbalstot ar savu ziedojumu. Ziedojumu konts (ar norādi Lielvārdes mācītājmuižai):

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Doma draudze

Reģ. nr. 90000344416

Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050

A/s SEB banka

kods UNLALV2X

konts LV40UNLA0002000701521

Lielvārdes mācītājmuižas izmantošanas iespējas

Par iespējām izīrēt kādu daļu vai visu mācītājmuižu interesēties draudzes kancelejā. (doms@doms.lv tālr.: 28909686)


Iespējas Doma draudzes locekļiem

Katrs draudzes loceklis, kurš vēlas, var vasarā izmantot Lielvārdes mācītājmuižas iespējas, lai kopā ar ģimeni atpūstos. Par šīm iespējām lūgums sazināties ar draudzes kanceleju. (doms@doms.lv tālr.: 28909686) Atlīdzība par muižas izmantošanu draudzes locekļiem ir ziedojums vai praktiski darbi muižas teritorijā.


Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.