Draudzes ziņojumi

Šī mēneša ziņojumi: ZINOJUMI_februaris_2024.pdf Doma draudze katru mēnesi izdod informatīvu izdevumu, kas informē par draudzes aktualitātēm.


Gatavojoties 2024. gada draudzes sapulcei, esam apkopojuši draudzes dzīves pārskatu par 2023. gadu: Speciālizdevums FEBRUARII_2024.pdf

Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš pats kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.