Draudzes ziņojumi

Šī mēneša ziņojumi: ZINOJUMI_septembris_2023.pdf Doma draudze katru mēnesi izdod informatīvu izdevumu, kas informē par draudzes aktualitātēm.


Gatavojoties 2023. gada draudzes sapulcei, esam apkopojuši draudzes dzīves pārskatu par 2022. gadu: Speciālizdevums MARTAA_2023.pdf

Neredzamais – Dieva mūžīgais spēks un dievišķība – tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas.