Draudzes ziņojumi

Doma draudze katru mēnesi izdod informatīvu izdevumu, kas informē par draudzes aktualitātēm. Šī mēneša ziņojumi: ZINOJUMI_novembris_2022.pdf


Gatavojoties šī gada draudzes sapulcei, esam apkopojuši draudzes dzīves pārskatu par 2021. gadu: Speciālizdevums 03_2022.pdf

Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs Kungs, un Viņa godību redzēs pār tevi!