Dievkalpojumi

Svētdienās 12:00

Pārējās nedēļas dienās 8:00

Ceturtdienas vakaros 18:00


Svētdienas sprediķis ir katru svētdienu pieejams audio formātā vietnē SoundCloud.com  un Spotify


Visi dievkalpojumi ir atrodami sadaļā Notikumi

Mani atbrīvos Kungs no jebkura ļauna darba un izglābs savai Valstībai, kas Debesīs.