Draudzes dzīve

"...un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās." Apd 2:42

Mana garīgā dzīve īpašajos apstākļos


Jau kopš apustuļu laikiem mums ir zināmas garīgās dzīves 4 pamatdisciplīnas: Bībeles lasīšana, sadraudzība, Dievgalds un lūgšana. Tagad ir laiks katram pašam uzņemties vēl vairāk rūpes par savu garīgo dzīvi. Mazliet paraudzīsimies uz to, kā šīs disciplīnas varam kopt šodienas īpašajos apstākļos, kad nepieciešama sociāla distancēšanās.


Bībeles lasīšana

Esam pieraduši, ka Bībeles lasīšana un saprašana mums ir atvieglota ar to, ka svētdienās varam klausīties Dieva Vārdu dievnamā. Tagad Bībeles lasīšana un pārdomāšana ir kļuvusi par personisku atbildību. Svētdienas Bībeles lasījumiem rakstu vietas varat atrast LELB Dziesmu grāmatā, mazliet papētot attiecīgās svētdienas lappusi (piemēram, 789 lpp.), vai arī LELB mājas lapā pie lasījumiem, kur var atrast piemērotus lasījumus arī katrai dienai.

Esam sagatavojuši vienkāršas vadīnijas, kā lasīt un saprast Bībeli.


Mēs, draudzes mācītāji, kopā ar kalpotājiem attālināti rūpējamies par draudzes sociālo tīklu aktivitāti. 

Katru rītu Facebook publicējam nelielas pārdomas par Dieva Vārdu.šīs pārdomas varat izmantot arī savās ikdienas lūgšanās. 

Svētdienās Facebook un Youtube ievietojam video svētbrīžus ar Dieva Vārdu un mācītāja uzrunu.

Ceturtdienās Facebook un Youtube skaidrojam un pārrunājam Dieva Vārdu.

Sestdienās ir iespēja pievienoties kopīgai Bībeles studijai platformā Zoom. Tam lūdzam lietot šo saiti.


Sadraudzība

Sadraudzība klātienē šobrīd nav ne iespējama, ne vēlama, taču man jums ir lūgums:

  • vismaz reizi nedēļā sazināties ar kādu citu Doma draudzes locekli, lai varētu uzzināt draudzes aktualitātes un jums būtu iespēja ar kādu dalīties tajā, ko savā ticības dzīvē piedzīvojat;
  • katru vakaru plkst. 21:00 visi lūgsim savu vakara lūgšanu. Tā mēs varam būt vienoti kaut arī šķirti. Svētdienās aicinu atcerēties mūsu dievkalpojuma laiku un kopīgi lūgties plkst. 12:00!

 

Dievgalds

Dievgalda kopīga baudīšana šobrīd ir ierobežota. Pirms doties uz dievnamu pārdomājiet uz izsveriet visus iespējamos riskus sev un apkārtējiem. Dievnamā ievērojam visus drošibas pasākumus, kas noteikti šim laikam.


Lūgšana

Iespējas personīgajām lūgšanām šajā laikā īpaši nemainās, tomēr vajadzība pēc tām ir lielāka. 

Esam sagatavojuši izvērstāku palīdzību individuālās lūgšanas dzīves uzsākšanai un/vai dažādošanai. Savas lūgšanu vajadzības varat iesūtīt (vai telefoniski nodot) mācītājiem. Par to mēs lūgsim svētdienas video svētbrīžos Facebook un Youtube vietnē. Šie svētbrīži kalpos arī kā piemērs mūsu individuālās dievbijības kopšanai un lūgšanām mājas apstākļos. 


Ģimenes

Ja esat ģimenes lokā, tad aicinu jūs lūgties kopā, cik vien tas iespējams. Dažādas iespējas kopīgiem svētbrīžiem ir atrodamas šeit.


Īpašs aicinājums vīriem un tēviem

Daļa no vīra un tēva pienākumiem ir rūpēties par ģimenes kopīgo garīgo dzīvi. Aicinu Tevi uzņemties šo atbildību! Iepazīsties ar Dziesmu grāmatu 938. lpp. vai mūsu sagatavoto materiālu vakara lūgšanai un aicini visus savējos plkst. 21:00 savās mājās lūgt Dievu kopā ar visu draudzi! Iededz sveci un lūdziet! Savās aizlūgšanās lūdziet arī par to, kas jūsu ģimenei aktuāls, un jūs piedzīvosiet Dieva klātbūtni un palīdzību. Ja neesat līdz šim kopā lūguši, tas var prasīt saņemšanos un drosmi. Esi Vīrs, tas ir tā vērts!


Garīgās dzīves “inventarizācija”

Mēs šajā brīdī atrodamies atšķirīgā vietā savā garīgajā dzīvē. Es aicinu Tevi paraudzīties uz savas garīgās dzīves praksi. Kā man iet? Ko es daru un ar kādu regularitāti? Kur atrodos?

Saprotot, kur es esmu, es varu nospraust to, kāds būs manas garīgās dzīves nākamais solis - tieši man. Ko konkrēti es darīšu? Cik bieži? Tad varu lūgt, lai Dievs palīdz šo nākamo soli spert. Vai mana garīgā dzīve neslīd atpakaļ, vai nestāv uz vietas, bet virzās tai virzienā, kas man nes svētības. Ja tas Tev šķiet labi un palīdzoši, piezvani vai uzraksti mācītājam un pastāsti par šo apņemšanos. Mācītājs var Tev palīdzēt ieraudzīt veidus, kā šo apņemšanos īstenot dzīvē.


Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības, uzmeklējiet mācītājus


ZIEDOŠANA

Šajā, ārkārtas situācijas laikā, kad dievnamu neapmeklējam, nevaram ziedot Dieva un draudzes darbam klātienē. Tādēļ aicinu savus ziedojumus pārskaitīt uz draudzes kontu, lai draudzes darbs var turpināties. Paldies!

Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Mācītāju vārdā jūs sveicinot,

māc. Elijs

Jūsu grēki liedza jums labu.