Garīgā dzīve


"...un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās." Apd 2:42

Piedāvājam jums dažus ieteikumus garīgās dzīves kopšanai


Jau kopš apustuļu laikiem mums ir zināmas garīgās dzīves 4 pamatdisciplīnas: Bībeles lasīšana, sadraudzība, Dievgalds un lūgšana. Mazliet paraudzīsimies uz to, kā šīs disciplīnas varam kopt šodienas apstākļos.


Dievkalpojumi

Informāciju par dievkalpojumiem, lūdzu skatīt šeit


Bībeles lasīšana

Bībele dod savu svētību tad, ja viņu lasa. Dieva vārds līdzās Sakramentiem ir Dieva žēlastības līdzeklis, kur Viņš ir apsolījis vienmēr būt sastopams. Bībeles lasīšana un pārdomāšana ir personiska atbildība. 

Svētdienas Bībeles lasījumiem rakstu vietas varat atrast LELB Dziesmu grāmatā, mazliet papētot attiecīgās svētdienas lappusi (piemēram, 789 lpp.), vai arī LELB mājas lapā pie lasījumiem, kur var atrast piemērotus lasījumus arī katrai dienai. Mūsu mājas lapas sadaļā Sprediķi un Pārdomas ir pieejami kādi svētdienas sprediķu audioieraksti, kā arī pārdomas rakstiskā formātā.

Dieva vārda lasīšani mājās, esam sagatavojuši vienkāršas vadīnijas, kā lasīt un saprast Bībeli.


Mēs, draudzes mācītāji, kopā ar kalpotājiem rūpējamies lai Dieva vārds un pārdomas par to būtu pieejamas arī draudzes sociālajos tīklos. 

Svētdienās Soudcloud un Spotify kontā tiek publicēts sprediķa audio ieraksts

Katru nedēļu Facebook publicējam nelielas pārdomas par Dieva Vārdu. Šīs pārdomas ērti varat izmantot arī savās ikdienas lūgšanās. 


Sadraudzība

Kopjot garīgo dzīvi ir nozīmīgi, ka varam atrast cilvēkus ar ko varam pārrunāt būtisko savā garīgajā dzīvē. Līdzdalība klātienes dievkalpojumos un vienkāršajā kopā būšanā pēc svētdienas dievkalpojuma, ļauj iepazīties ar savas draudzes ļaudīm. Tam noderīgi ir arī citi draudzes organizēti notikumi, kā piemēram draudzes dienas, talkas u.c. Iepazīstot savas draudzes ļaudis ir vieglēk atrast kādu kam var uzticēties sarunā par garīgām lietām. 

 

Dievgalds

Dievgalds ir skaraments, kurā topam savienoti ar Kristu. Dievgaldam gatavojamies pārdomādami savu dzīvi un izsūdzēdami viņam savus grēkus, lai ar tīrām sirdīm varam Kristus miesu un asinis saņemt sev par svētību. Nekas nevar aizstāt dievkalpojuma svinēšanu baznīcā, draudzes kopībā.


Lūgšana

Esam sagatavojuši izvērstāku palīdzību individuālās lūgšanas dzīves uzsākšanai un/vai dažādošanai. 

Aizlūgumus un savas lūgšanu vajadzības varat iesūtīt (vai telefoniski nodot) mācītājiem. Par to mēs lūgsim dievkalpojumos. 


Ģimenes

Ja esat ģimenes lokā, tad aicinu jūs lūgties kopā, cik vien tas iespējams. Dažādas iespējas kopīgiem svētbrīžiem ir atrodamas šeit.


Īpašs aicinājums vīriem un tēviem

Daļa no vīra un tēva pienākumiem ir rūpēties par ģimenes kopīgo garīgo dzīvi. Aicinu Tevi uzņemties šo atbildību! Iepazīsties ar Dziesmu grāmatu 938. lpp. vai mūsu sagatavoto materiālu vakara lūgšanai un aicini visus savējos uz vakara (vai citu) lūgšanu! Iededz sveci un lūdziet! Savās aizlūgšanās lūdziet arī par to, kas jūsu ģimenei aktuāls, un jūs piedzīvosiet Dieva klātbūtni un palīdzību. Esam izveidojuši atsevišķu sadaļu Garīgā dzīve ģimenēm, kas var jums palīdzēt. Ja neesat līdz šim kopā lūguši, tas var prasīt saņemšanos un drosmi. Esi Vīrs, tas ir tā vērts!


Garīgās dzīves “inventarizācija”

Es aicinu Tevi paraudzīties uz savas garīgās dzīves praksi. Kā man iet? Ko es daru un ar kādu regularitāti? Kur atrodos? Kādas ir manas attiecības ar Dievu?

Saprotot, kur es esmu, es varu nospraust to, kāds būs manas garīgās dzīves nākamais solis - tieši man. Ko konkrēti es darīšu? Cik bieži? Kā es attīstīšu savas garīgās dzīves praksi? Kad to esmu pārdomājis, tad varu lūgt, lai Dievs palīdz šo nākamo soli spert. Lai mana garīgā dzīve neslīd atpakaļ, un nestāv uz vietas, bet virzās tai virzienā, kas man nes nevis postu, bet svētības. Ja tas Tev šķiet labi un palīdzoši, piezvani vai uzraksti mācītājam, vai kādam kristīgam draugam un pastāsti par šo apņemšanos. Atbildība kāda cilvēka priekšā var Tev palīdzēt ieraudzīt veidus, kā neatkāpties un īstenot šo apņemšanos  dzīvē.


Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības, uzmeklējiet mācītājus
ZIEDOŠANA

Aicinām savus ziedojumus pārskaitīt uz draudzes kontu, lai draudzes darbs var turpināties. 

Paldies!


Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Mācītāju vārdā jūs sveicinot,

māc. Elijs

Kristus saka: Es biju miris, un redzi – Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man pieder nāves un elles atslēgas.