Rekolekcijas 30. jūlijs - 2. augusts

Lielvārdes mācītājmuiža

Informācija tiks precizēta pēc 9. jūnija.


Šogad piedāvājam individuāli vadītas garās nedēļas nogales Rekolekcijas 30. jūlijā - 2. augustā Lielvārdes Mācītājmuižā. Pieteikšanās un papildus informācija: medne.mara@gmail.com
Rekolekcijas ir laiks savu garīgo resursu apzināšanai un atjaunošanai. Kopš senas kristīgās Baznīcas vēstures laikiem rekolekcijas ir cilvēka sirds un prāta pasaules atjaunotnes veids. Īsāku vai garāku laiku esot nošķirtam no ikdienas steigas, pienākumiem un pierastās vides, ir iespēja lasīt Bībeli un lūgties. Šajā laikā katram dalībniekam ir pieredzējis vadītājs (līdzgaitnieks), kurš palīdz rekolekcijas pavadīt garīgi pilnvērtīgi un saņemt no tām lielāku labumu. Rekolekcijās visa uzmanība tiek veltīta cilvēka iekšējam nomodam un atsaukšanās ceļam pretī Dievam. Īpaši mūsdienu steidzīgajā laikmetā rekolekcijas var kļūt par vērtīgu dvēseles prasmi, ar kuru mēs atsaucamies Dieva aicinātai un jēgpilnai dzīvei. 

Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva Valstībai.