Rekolekcijas 30. jūlijs - 2. augusts

Lielvārdes mācītājmuiža

Atskats uz Rekolekcijām Lielvārdes mācītājmuižā

Es no sirds priecājos, ka šajā gadā varējām kopt attiecības ar Dievu tieši Lielvārdes mācītājmuižā. Atmosfēra, kas tur valdīja. Mazās, necilās, bet tik ļoti mīlīgās istabiņas deva iespēju atkal un atkal saprast, ka mums laba daudz nevajag, lai varētu justies īsti, patiesi un visnotaļ labi. Ne tikai ēdamteltī, bet arī istabiņās bija padomāts par ziediem no pašu mācītājmuižas dārza. Istabiņās neesošā elektrība ātri vien kļuva nevis par mīnusu, bet gan par ļoti patīkamu ekstru. Jauki iekārtotā kapela deva iespēju sajust pilnīgu mieru. Apkārtne, vide, blakus esošie cilvēki, kaut arī nerunājoši, radīja īpašu sajūtu, un pāri visam tik ļoti tuva Dieva klātbūtne. To vārdiem nav iespējams aprakstīt, kā vien novēlēt katram no mums to piedzīvot no jauna. Sajusties tik ļoti īpašam Dieva klātbūtnē, tik ļoti mīlētam un gribētam. Sajust to, kā Viņš pieskaras, mierina un apskauj. Kā dod patiesu un neviltotu prieku par to, ko ļauts šajā dzīvē piedzīvot un pārdzīvot.


Liels paldies Mārai Mednei un Elijam Godiņam par rūpēm un garīgo atbalstu šo rekolekciju laikā. Lai Dievs bagātīgi svētī jūs, ka varat turpināt kalpot ar jums doto dāvanu. Ar nepacietību gaidu nākamās rekolekcijas Lielvārdes mācītājmuižā, bet līdz tam, uz tikšanos draudzes kopīgajās talkās Lielvārdē!


draudzes locekle Liene Baltgaile


No 30. jūlija līdz 2. augustam Mācītājmuižā notika Individuāli vadītas rekoolekcijas.

Nākamās Doma draudzes rekolekcijas plānotas nākamvasar. 

Ķēniņš pavēlēja Daniēlu izvilkt no lauvu bedres. Viņu izvilka, un viņam neatrada nevienu brūci – Daniēls bija uzticējies savam Dievam!