Klusuma diena 4. jūnijā

Klusuma diena ir iespēja vienu dienu īpaši veltīt lūgšanām, Dieva vārdam un Dieva klātbūtnei. Šajā dienā piedāvājam to darīt kopā, Lielvārdes mācītājmuižā.


Dienas norise paredzēta no 9:30 līdz 18:00. Šis laiks tiks pavadīts klusumā, savā starpā nesarunājoties. Būs vadītas lūgšanas, laiks gan vienatnei, gan vienkāršam darbam, kā arī kopīgas maltītes. Šī ir iespēja apjaust rekolekciju noskaņu tam veltot vienu nepilnu dienu. 


Lūgums pieteikties šeit.
Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.

- Jēk 4:8... Es patiešām zinu, ka daudzi, kas lemti šai dzīvei, izmisīgi meklē klusuma saliņas, kur varētu laist saknes un augt. Mums visiem jācer, ka tās atradīsim.

- Marks Rotko

Dzīvojiet kā gaismas bērni! Gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un patiess.