Atskats uz Doms bērniem

Svētīta tauta, kas gavilēt prot, – Kungs, Tava vaiga gaismā tie staigā.