Dieva žēlastības dāvanas un aicinājums ir negrozāms.