Jaunumi

Svētdienas sprediķis 21.06.2020

Svētdienas sprediķis

Ceturtdienas pārdomas

Pārdomas

10.06.2020.


Neviens lai nemeklē savu paša, bet gan cita labumu. (1Kor 10:24)


Nevis gādāt par sevi, bet rūpēties par citiem! Var būt, ka tiešā veidā es to nespēju izdarīt… Kā lai kļūst par cilvēku, kurš grib un spēj atsaukties šādam aicinājumam?


Šos vārdus ap. Pāvils saka, pārspriežot jautājumu par elku upuru gaļas ēšanu vai neēšanu, taču varam uz šiem vārdiem paraudzīties arī plašāk. Atteikties no egoisma tādā mērā, ka rūpes par citiem iznāk manas dzīves priekšplānā. 


Kaut kas manī no tā sabīstas. Kā tad ar mani? Ja nu man pietrūks? Pietrūks naudas par citu iztikšanu gādājot, pietrūks prieka - citus iepriecinot. Ja nu pietrūkst? 

Jā, lai es varētu nesavtīgi rūpēties par citiem, man vajadzīga pārliecība, ka kāds parūpēsies par mani. Parūpēsies tik pilnīgi, kā tikai Dievs to spēj. Lai varētu tā paļauties uz Dievu un tā Viņu iekļaut savā dzīvē, man vajadzīga pieredze ar Viņu. Šādu pieredzi var sniegt vienīgi mana paša garīgā dzīve. Manas lūgšanas, mana Bībeles lasīšana, Dievgalds, sadraudzība. Tur Dievs nāk pie manis, lai mani sastaptu un dotu drošību, ka varu atraisīties no dzīves, kas vērsta uz sevi un ļauties Viņa iedvesmotām pārmaiņām. Tā es varu kļūt par cilvēku, kas vienmēr saņem, lai man būtu pietiekami un varētu meklēt nevis paša, bet cita labumu!


Māc Elijs


P.S. Doma draudze ir sagatavojusi dažus resursus, lai palīdzētu savu garīgo dzīvi kopt.

Kungs saka: Es došu zemei mieru, jūs gulsieties, un neviens jūs nebaidīs.