Marta Spārniņa. Vācu tradīcija

Maksim Rēgeram 150


Marta Spārniņa vijole

Aigars Reinis ērģeles

Programma pieejama šeit: 24.11.23..pdf

Programmā: G.F.Tēlemanis, M.Rēgers, J.Hāss, J.Reinbergers

Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni.