Gadumija ērģeļu skaņās

Ērģelnieki: 

Jānis Karpovičs, 

Ilona Birģele, 

Diāna Jaunzeme Portnaja, 

Jolanta Barinska, 

Rūdolfs Stikuts


Programmā: J.S.Bahs, K.Sen-Sāns, F.Mendelzons- Bartoldi, M.Diprē, E.Žigū, Ž.Bizē, A.Kalniņš, A.Kalējs

Programma pieejama šeit:05.01.24.pdf

Simeons ņēma Jēzu savās rokās un, slavēdams Dievu, sacīja: “Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu.”