Santa Lucia

Lūcijas dienai veltīts koncerts


Koncertā piedalās:

Rīgas Skolēnu pils Meiteņu koris "Rīga"

Rīgas kamerkoris

Rīgas Tehniskās koledžas puišu ansamblis

diriģente Irīna Švarcbaha

Soliste Elizabete Laura Porgante

Marimbas solo Reinis Tomiņš

Koncertmeistars Jānis Švarcbahs


Lūcijas diena
13. decembrī saskaņā ar Eiropas kristīgajām tradīcijām tiek svinēta Lūcijas
diena, kas kopā ar Adventi iezīmē Ziemassvētku sākumu. Šī diena iedibināta par
godu Svētajai Lūcijai, kuru katoļu baznīca pasludinājusi par neredzīgo aizbildni.
Lūcijas misija šajā laikā ir nest gaismu, labestību, kas tiek saistīta ar vārda
„Lūcija” tulkojumu (no latīņu vārda “lux”, “lucis” – gaisma). Nu jau vairākus
gadus Lūcijas diena tiek atzīmēta ne vien šo svētku dzimtenē Zviedrijā, bet arī
Latvijā.

Koncerta organizators:

Kunga spriedumi taisni, tie Tavam kalpam liek atcerēties – kas tos ievēro, tas manto daudz.