BACH

Fantāzijas un Svītas


Ivars Bezprozvanovs (čells)

Aija Ziņģīte (ērģeles)


Programmā: J.S.Bahs

Visi Viņa darbi ir patiesi, visi Viņa ceļi ir taisnīgi, Viņš spēj pazemot tos, kas lepnīgi staigā!