Pelše. Paukšēns. Con moto espressivo


Ainārs Paukšēns (čells)

Jānis Pelše (ērģeles)


Programmā: J.S.Bahs, A.Perts, J.Ivanovs, A.Kalējs

Programma pieejama šeit: 29.05.24.docx


Es līksmošu par savu tautu, vairs nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas.