Bahs un romatiķi

Aigars Reinis (ērģeles)

Programmā: J. S. Bahs, F. Mendelszons Bartoldi, S. Franks, L. Vjerns, M. Ravēls 


Ērģelnieka Tomasa Trasa (Igaunija) slimības dēļ mainīta programma

Viņā /Jēzū Kristū/ arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.