Lūcija Garūta “Dievs, Tava zeme deg”


Ukrainas Nacionālais vīru koris DUDARYK (Ļviva/ Ukraina)

diriģents Dmitro Katsals 

Jasmīnas koris
diriģente Vita Timermane

Mārtiņš Zvīgulis (tenors)

Rihards Millers (baritons)

Aigars Reinis (ērģeles)


Ieeja par ziedojumiem Ukrainas aizstāvjiem


L. Garūtas. A. Eglīša kantātes teksts: Dievs_Tava_zeme_deg_eng_translation (1).pdfCiti Ukrainas nacionālā vīru kora DUDARYK koncerti Latvijā:

Sestdien, 15.jūnijā plkst. 14:00 Sunākstes Ev.lut.baznīcā

Sestdien, 15.jūnijā plkst. 19:00 Ilūkstes Vissvētās Jaunavas Marijas Vārda Romas katoļu baznīcā

Svētdien, 16.jūnijā pēc Dievkalpojuma ap plkst. 12.00 Rīgas Biķeru draudzes baznīcā 

Pirmdien, 17.jūnijā plkst. 17:00 Tukuma novada pašvaldības ēkā

Vai! tiem, kas sevi par gudriem tur un paši sevi par saprātīgiem!