Ērģeļmūzika. Trio

124 plus divas balsis


Ilze Kirsanova (vijole)

Daina Treimane (flauta)

Jānis Karpovičs (ērģeles)


Programmā: J.S.Bahs, J.Pahelbels, J.Joahims, N.Hakims, A.Kalniņš, J.Karpovičs

Programma pieejama šeit: 3.07.24.pdf

Mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet Garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva.