Exultate Jubilate

Monta Martinsone (soprāns)

Larisa Carjkova (ērģeles)


Programmā: J.S.Bahs, A.Vivaldi, G.F.Hendelis, D.Bukstehūde, V.A.Mocarts

Simeons ņēma Jēzu savās rokās un, slavēdams Dievu, sacīja: “Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu.”