Baltijas ceļam - 35

Aigars Raumanis (saksofons)

Aigars Reinis (ērģeles)

Tādēļ arī mēs nemitējamies par jums lūgt Dievu, lai jūs tiktu piepildīti ar Viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē.