Es saucu visaugstajam Dievam, Dievam, kas visu man piepilda!