Satikšanās

Guna Kise ērģeles

Līga Ivāne  ērģeles

Programmā J.S.Bahs, R. Šūmanis, S.Franks, Alfr. Kalniņš

Pilna programma pieejama šeit.docx

Jēzus Kristus sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem.