Dubra. Bahs. Grigorjeva

Kristīne Adamaite ērģeles

Ēriks Kiršfelds čells

Programmā: J.S. Bahs, R. Dubra, G. Grigorjeva

Pilna programma pieejama šeit.docx

Dievs, Tu mani mācīji kopš jaunām dienām – līdz šodienai paužu Tavus brīnuma darbus.