Dubra. Bahs. Grigorjeva

Kristīne Adamaite ērģeles

Ēriks Kiršfelds čells

Programmā: J.S. Bahs, R. Dubra, G. Grigorjeva

Pilna programma pieejama šeit.docx

Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.