Ērģeļmūzikas koncerts

Aivars Kalējs ērģeles

Es līksmošu par savu tautu, vairs nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas.