Eņģeļus mēs dzirdējām

Latvijas Universitātes kamerkoris DeCoro

Boļeslava Voļaka brāsbends

Aivars Kalējs ērģeles

Jānis Kurševs tenors

Ilze Liepiņa soprāns

Iveta Rudoviča soprāns

diriģenti Pēteris Vaickovskis un Kristiāna Vaickovska, kormeistare Roze Melnūdre

Programmā: Ziemassvētku dziesmas Valta Pūces aranžijās

Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs Kungs, un Viņa godību redzēs pār tevi!