BACH

Jānis Pelše (ērģeles)

Jānis Karpovičs (ērģeles)


Programmā: J. S. Bahs

Programma pieejama šeit: BACH 24.03.23.docx

Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki.