BACH

Maksim Rēgeram 150


Diāna Jaunzeme Portnaja (ērģeles)


Programmā: J. S. Bahs, M. Rēgers

Programma pieejama šeit: 31.03.23..docx

Kungs, ne dusmās tiesā mani, ne niknumā mani pārmāci!