Maksim Rēgeram 150

Edgars Ošleja (Bass)

Roberts Hansons (ērģeles)


Programmā: J.S.Bahs, M. Rēgers


Programma pieejama šeit: 12.05.23.docx

Jēzus Kristus sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem.