Bahs. Rēgers. Brāmss

Maksim Rēgeram 150


Ilona Birģele (ērģeles)


Programmā: J. S. Bahs, M. Rēgers, J. Brāms,  F. Mendelszons Bartoldi

Programma pieejama šeit: Programma,Doms 24.05.23..docx

Ievēro visus Kunga, sava Dieva, baušļus – staigā Viņa ceļus un bīsties Viņa.