Bahs. Rēgers. Brāmss

Maksim Rēgeram 150


Ilona Birģele (ērģeles)


Programmā: J. S. Bahs, M. Rēgers, J. Brāms,  F. Mendelszons Bartoldi

Programma pieejama šeit: Programma,Doms 24.05.23..docx

Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni.