Vasarsvētku koncerts

Gregoriskie dziedājumi un improvizācijas


Schola Gregoriana Cantabo (Beļģija)

Ilze Reine (ērģeles)


Programmā: J.S.Bahs, Ž.Alēns, Š.Turnemīrs, gregoriskie dziedājumi no Vasarsvētku mesas un Vesperes

Programma pieejama šeit: Vasarsvētku koncerts 26.05.2023.docx

Pieminamus Viņš darījis savus brīnumus, žēlīgs un žēlsirdīgs Kungs.