Vasarsvētku koncerts

Gregoriskie dziedājumi un improvizācijas


Schola Gregoriana Cantabo (Beļģija)

Ilze Reine (ērģeles)

Kristus saka: Es biju miris, un redzi – Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man pieder nāves un elles atslēgas.