Paliec pie tā, ko esi iemācījies un kam esi uzticējies, zinādams, no kā esi mācījies.