Vienīgi Dievs, kas debesīs, spēj atklāt noslēpumus.