Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.