Tā /mīlestība/ nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.