Barinska Jolanta

JOLANTA BARINSKA kopš 2004. gada ir Romas katoļu Sv. Trīsvienības baznīcas ērģelniece Rīgā. Beigusi Daugavpils mūzikas koledžu klavierspēles specialitātē pie pedagoga Andreja Zelča un Latvijas Mūzikas akadēmiju profesores Larisas Bulavas ērģeļspēles klasē, 2009. gadā iegūstot maģistra grādu. 2004. gadā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studējusi Enschedes konservatorijā pie Gija van Šonhovena. Latvijas-Vācijas kultūras atbalsta biedrības stipendiāte. Piedalījusies starptautiskos konkursos un meistarklasēs. Koncertējusi Vācijā, Austrijā, Zviedrijā, Nīderlandē un daudzās Latvijas baznīcās.


Esiet modri! Pastāviet ticībā! Esiet vīrišķīgi un stipri!