Dejus Līga

LĪGA DEJUS absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmiju ar maģistra grādu ērģeļspēlē profesora Tālivalža Dekšņa klasē. Piedalījusies VIII Starptautiskajos jauno mūziķu radošajos meistarkursos "Personība mūzikā", kā arī starptautiskajā Čurļona pianistu un ērģelnieku konkursā Lietuvā. Saņēmusi Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balvu par spilgtu radošo darbību.


          Uzstājusies vairākās nozīmīgās Latvijas koncertvietās –  Rīgas Domā, Liepājas Svētās Trīsvienības Katedrālē, Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, Latgales vēstniecībā “Gors” u.c., kā arī Nīderlandē, Lietuvā, Ukrainā, Krievijā. Piedalījusies  koncertu ciklos: “Liepājas ērģeļu vasara”, “Mūzika – dievnamam!”, “Ērģeļmūzikas vasaras koncerti Dubultos”, „Ērģeļmūzika BACH zīmē” u.c.  


         Ērģelniece vasarās sniegusi meistarklases mūzikas skolu audzēkņiem Dienvidkurzemē, palīdzot pašiem jaunākajiem iepazīt ērģeles un to skanējumu. Šobrīd L. Dejus kā klavierspēles pedagogs darbojas Ādažu Mākslas un Mūzikas skolā  un kā ērģelniece – Ādažu ev. lut. draudzē.


Kungs – mana gaisma un mans glābiņš, no kā man bīties?