Rīgas Doma draudze

Šī ir lapa par Doma draudzi

Visi Viņa darbi ir patiesi, visi Viņa ceļi ir taisnīgi, Viņš spēj pazemot tos, kas lepnīgi staigā!