Vadītas Lūgšanas Adventa otrdienās 19:00

Adventa laikā piedāvājam iespēju piedzīvot vadītu lūgšanu vakarus, kuru tēma šogad būs “Jēzus - gaismas un cerības nesējs”.

Četros otrdienu vakaros kopā satiksimies, lai sagatavotu savas sirdis Ziemsvētku laikam un pārdomātu Gaismas un Cerības nākšanu vistumšākā gadalaika vidū. Kristus apsolījumi mūs neatstāj tumsā, bet nāk ar cerību par gaismu. Ļausim, lai pats gaismas devējs mūs katru uzrunā ceļā uz Ziemsvētku notikumu un gaidīšanas laiku padara īpašāku šajos lūgšanu vakaros.

Lūgšanas notiks četros otrdienu vakaros, sākot no 29. novembra, plkst. 19:00. Lūgšanas tiks noturētas Doma baznīcas Kapitula zālē, kā arī šajā laikā būs iespēja pievienoties lūgšanu norisei attālināti. Tā kā lūgšanas tiks noturētas klusumā, lūdzam ierasties savlaicīgi. Esiet mīļi gaidīti!


Tos, kuriem nav iespējams piedalīties klātienē, aicinām pieslēgties attālināti, sekojiet šai saitei


Vadītas lūgšanas vakaros lūdz ar Svētajiem Rakstiem. Lūgšanas vadītājs piedāvā ierosmes un pamudinājumus, lai caur konkrēto Rakstu vietu palīdzētu pievērst sevi Dievam, lai sastaptos ar Viņu. Lai tajā piedalītos, nav jābūt teoloģiskai izglītībai vai īpašām lūgšanu dāvanām, vien jāvēlas pabūt kopā ar Kungu. Aicināts ir ikviens, lai stiprinātos, piedzīvotu un kopā ar Jēzu tuvotos Ziemsvētkiem.


Lūgšanas vakara laiks ~ 1h

Var pievienoties visiem vai tikai kādam no vakariem pēc savām iespējām.


Esiet laipni gaidīti!

Pie taisnības atgriezīsies tiesa un Viņam pakaļ – visi sirdsskaidrie!