Garīgā dzīve

Patīk Kungam tie, kas Viņu bijā, kas cer uz Viņa žēlastību.