Laura Ivanova

LAURA IVANOVA ērģeļspēli sākusi apgūt Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā pie skolotājas Bernadetas Everses, vēlāk Gunas Kises, paralēli apgūstot arī kora diriģēšanu pie skolotāja Ērika Čudara.  2018. gadā ieguvusi bakalaura grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, prof. Tālivalža Dekšņa ērģeļu klasē, savukārt  2021. gadā ar izcilību absolvējusi JVLMA maģistrantūru profesores Larisas Bulavas ērģeļu klasē. Studiju ietvaros papildinājusi zināšanas dažādās meistarklasēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā un Dānijā. 2014. gadā piedaloties festivālā “Latgales ērģeļu dienas” saņēmusi mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides veicināšanas balvu. Šobrīd Laura Ivanova ir ērģeļspēles skolotāja Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā.
Mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet Garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva.