Laura Ivanova

LAURA IVANOVA ērģeļspēli sākusi apgūt Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā pie skolotājas Bernadetas Everses, vēlāk Gunas Kises, paralēli apgūstot arī kora diriģēšanu pie skolotāja Ērika Čudara.  2018. gadā ieguvusi bakalaura grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, prof. Tālivalža Dekšņa ērģeļu klasē, savukārt  2021. gadā ar izcilību absolvējusi JVLMA maģistrantūru profesores Larisas Bulavas ērģeļu klasē. Studiju ietvaros papildinājusi zināšanas dažādās meistarklasēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā un Dānijā. 2014. gadā piedaloties festivālā “Latgales ērģeļu dienas” saņēmusi mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides veicināšanas balvu. Šobrīd Laura Ivanova ir ērģeļspēles skolotāja Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā.
Tādēļ labprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs.